Nghe không phê không lấy tiền In
Viết bởi Tre làng   
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2011 22:19

Đây là giọng con cu gáy có tên là Lumtud, chim vừa đạt giải nhất trong năm 2011 này. Chú chim này gáy thúc liên tục 1 dây 6 phút không nghỉ với tốc độ tên lửa. Nghe thiệt đã!!!

Nguồn:nokkhao.com

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 4 2011 22:28